Duivensites.nl
 
Voor u gelezen: Informatie over berekening Nationaal Kampioenschap
6-10-2011
 

Het afgelopen seizoen heeft bol gestaan van discussies over de berekening van de nationale uitslagen
en de nationale kampioenschappen.

Aanbesteding
Bij de aanbesteding in december 2010 heeft de NPO aan bedrijven gevraagd in te schrijven voor de
berekening van de Nationale Uitslagen online en de daarbij behorende nationale kampioenschappen.
Vanuit de diverse publicaties is duidelijk geworden dat Pigeon Village dit alles geheel gratis doet, en
dat Compuclub, die al ruim 20 jaar de uitslagen berekende, de gebruikelijke prijs van 1,1 cent per duif
heeft gevraagd. Voor een heel seizoen gaat het dus om een waarde van circa 2000 euro excl. BTW.
Hoeveel geld en menskracht heeft de NPO inmiddels al in deze deal gestopt ??

Hoe zijn de UDP-formaten vastgesteld
Door de NPO zijn in de afgelopen jaren universele indelingen vastgesteld voor de uitwisseling van
gegevens. Hiervoor is het Universeel Digitaal Protocol (UDP).

Het UDP kent 3 indelingen:
Het D-bestand, deelnemers-bestand, welke wordt ingezonden na het inkorven en voor de lossing, ter
controle van deelname, poules en ringnummers.
Het W-bestand, wedvlucht-bestand, welke wordt ingezonden na afslag van de klok, voor overname
kloktijden.
Het U-bestand, uitslag-bestand, welke na reclame de definitieve uitslag van de vlucht omvat.

Nationaal Kampioenschap tot en met 2010
De berekening van de Nationale uitslagen in het verleden werd gedaan door Compuclub, nadat de
afdeling 4 en deel van afdeling 3 in september na het seizoen de betreffende U-bestanden toestuurde.

Berekening Nationaal Kampioenschap in 2011
Aangezien de afdelingen zelfstandig volgens de reglementen de officiële uitslag van een wedvlucht
berekenen, heeft Compuclub van de vluchten welke ook voor het Nationale kampioenschap gelden,
aan de NPO de UDP bestanden in U-formaat verstrekt van de betreffende afdelingen (alle afdelingen
behalve afdeling 3 en afdeling 4). Dit is conform de gangbare UDP-afspraken. Hieruit kunnen dus de
correcte Nationale Kampioenschappen worden berekend.
Echter de NPO accepteert deze U-bestanden niet, en eist alle D- en W-bestanden, om zelf de
betreffende vluchten opnieuw te berekenen.
Alle afdelings-, regio-, en kringvluchten worden dus opnieuw berekend, en daarmee worden de
nationale kampioenschappen samengesteld vanaf officieuze uitslagen.
Immers er wordt geen rekening gehouden met speciale spelregels binnen de afdelingen, zoals
splijtleden en zone-indelingen, en ingediende reclames doen ook niet mee.
Maar waarom al deze moeilijke zaken terwijl de nationale kampioenschappen vitesse en midfond van
de betreffende afdelingen zelfs al gepubliceerd zijn. Het kan niet anders, dan dat de NPO de
eigendomsrechten van alle afdelingen buitenspel heeft gezet, en zelf nu alle officiële afdelingsuitslagen
gaat narekenen. Zelfs het eigen vastgelegde U-UDP protocol wordt terzijde geschoven.

Hoe nu verder
De afdelingen die hun statutaire eigendommen (alle D- en W-bestanden) niet willen verstrekken,
worden buiten de eindstand Nationale Kampioenschappen gehouden, aldus de NPO.
De afdelingsuitslagen die nu officieus door de NPO worden herberekend, zullen door de NPO tot
officieel worden bestempeld en als commerciële waarde worden uitgebuit door Pigeon Village.
Echter hierover is aan niemand toestemming gevraagd, dus ongevraagd zullen vertrouwelijke
gegevens over Uw liefhebbers worden gepubliceerd. En dat is wel een erg hoge prijs voor het
berekenen van de nationale uitslagen.
De liefhebbers kunnen bij de publicatie van de Nationale Kampioenschappen massaal bezwaar maken
tegen de NPO-herberekening omdat Uw eigen afdelings/samenspel/kringuitslag statutair de enige
echte en juiste gegevens bevat.
Compuclub kan van 10 afdelingen (1,2,5,6,7,8,9,10,11,12) en een deel van afdeling 3 alle gevraagde
standen berekenen, dus waarom zouden deze dan niet gebruikt worden ipv de D- en W-bestanden ??
Voor wat betreft de eendaagse fond kunnen we de eventuele nationale uitslagen zelf ook rekenen en
dat geldt ook voor het NK van de jonge duiven inclusief de derby junioren Orleans.
Levering kan voor eind september plaatsvinden, zonder kosten onzerzijds.

Compuclub
Gerard van Balveren
Jan de Raaf

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.