Duivensites.nl
 
Algemene Vergadering 5 november 2011 - Voorstellen Bestuur
26-10-2011
 

Algemene Vergadering 5 november 2011 - Voorstellen Bestuur

Hieronder treft u een vijftal punten aan. M.u.v. punt twee, hetgeen een voorzet is tot het aan gaan passen van een tweetal reglementartikelen, betreft het hier “herijking” van bestaande lopende afspraken c.q. regelgeving, bestuurlijke keuzes dan wel zaken die in de lijn met vigerend beleid uw aandacht behoeven.

Verzoek om eventuele vragen of reacties per omgaande aan bestuur NPO kenbaar te maken.

 1. Vervliegen eendaagse fondvluchten/ Derby der Junioren
  De nationale/sectorale eendaagse fondvlucht en de Derby der Junioren zal per afdeling vervlogen worden.  De lossing zal per sector plaatsvinden, waarbij voor de Derby der junioren de sectorindeling voor Sector 2 is Afd.5,6, 7 en 12 en voor Sector 3 afdeling 8 en 9. Op de eendaagse fondvlucht wordt de sectorindeling van de marathonvluchten gehanteerd.
 2. Wijziging artikel 90 en 23 WVR

Op de nationale/sectorale eendaagse fondvlucht  en de Derby der Junioren willen wij de meldingsplicht als volgt aanpassen. Ieder inkorflokaal meldt de vroegst gemelde duif binnen een half uur door naar de betreffende organisaties. De volgende duiven kunnen tot maximaal twee uur na de eerste duif worden gemeld bij de betreffende instanties. Een inkorflokaal is verplicht 10 duiven te melden. De meldingsplicht op de marathonvluchten blijft zoals deze tot nu toe is gehanteerd.

Nadat bovenstaand voorstel is aangenomen zullen wij u op de komende AV het definitieve tekstvoorstel aanleveren.

 1. NIC’s
  Op alle nationale/ sectorale vluchten kan er alleen maar ingekorfd worden in lokalen die voor de betreffende vlucht als Nationaal/Sectoraal inkorflokaal zijn aangewezen.  Het is niet toegestaan om in andere inkorflokalen in te korven.
 2. Landelijke Vluchtcodes
  De NPO zal de vluchtcodes voor het komende seizoen vaststellen, alle afdelingen dienen deze te gebruiken. De vluchtcodes kunt u uiterlijk half november verwachten. Afdelingen die nog speciale wensen hebben, kunnen deze tot 9 november aangeven. De NPO zal kijken of deze wensen ingepast kunnen worden.
 3. Wijziging van de regels voor de nationale kampioenschappen
  In 2012 de volgende wijziging aanbrengen in de hokkampioenschappen: Het aangewezen gedeelte van deze kampioenschappen verandert niet. Het onaangewezen gedeelte wijzigt als volgt:
 • Voor het onaangewezen gedeelte tellen de eerste 20 getekende duiven op de categorieën: Vitesse,  midfond,  eendaagse fond , marathonkampioenschap middaglossing en marathon kampioenschap ochtendlossing.
 • Voor de jonge duiven tellen de eerste 30 getekende duiven.
 • Het kampioenschap wordt berekend volgens het verfijnde NPO systeem.
 • Voor het duifkampioenschap komen alle ingekorfde duiven in aanmerking.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.