Duivensites.nl
 
Voor u gelezen: Betrouwbaarheid...
Patrick Wemmenhove  14-12-2011
 

Onvoorstelbaar om te zien hoeveel duiven er momenteel verhandeld worden via internet. Ik erger mij daar niet aan hoor, het is hooguit verwondering. Zoals een oud gezegde luidt: Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen 80 maar 100! Want ikzelf kocht en verkocht ook enkele duiven die werden aangeboden op internet, vaak betreffen dit gerichte aankopen van duiven of lijnen waarnaar ik op zoek ben. En dan is internet natuurlijk een prachtig medium.

Bij gerichte aankopen is de betrouwbaarheid van de stamboom die aan een duif gekoppeld is van groot belang. Let wel: Daarmee zeg ik niet dat een mooie stamboom bepalend is bij de aankoop! Ik herhaal: De betrouwbaarheid van de stamboom is bepalend, niet de schoonheid. Met andere woorden, ik moet erop kunnen rekenen dat de betreffende duif die ik aanschaf ook daadwerkelijk uit de genoemde (voor)ouders komt.

Vaak is dat ook een kwestie van vertrouwen of voorkennis van de koper. Beetje verdiepen in de resultaten, weten waar je koopt en ook de liefhebber in kwestie een beetje kennen. Want ondanks dat de stamboom juist lijkt te zijn kan het ook gebeuren dat een duivin vreemd gaat met een andere doffer. In dat geval kan de verkoper daar niets aan doen en is er geen sprake van opzet. De enige manier om dit uit te sluiten is een DNA test en ik weet dat dit gebeurt vandaag de dag.

Waar ik mij wel aan erger (en dat wil ik eigenlijk niet want ik word graag 100!) is als een verkoper met opzet een stamboom vervalst vanuit commercieel oogpunt. Vooral als dit gedaan wordt door een liefhebber die een voorbeeldfunctie
zou moeten hebben, breeduit uitmeet dat hij goede bedoelingen heeft met de duivensport, bovendien een gekend schrijver is over de duivensport en daarnaast ook zijn duiven actief te koop aanbiedt op internet.

Wat is nu het geval? Ik kocht bij een bekende liefhebber een zogenaamd Superkoppel. De duivin van dit koppel heeft helaas een lege stamboom, oftewel: ouders onbekend. Kan gebeuren en de verkoper
(kweker van de duif) en wederverkoper (waar ik haar van kocht) zijn daar vanaf het begin duidelijk en eerlijk over geweest. Het is knullig dat je het niet meer weet maar in ieder geval eerlijk, ik heb er geen andere woorden voor. Mijn interesse voor dit koppel was er daarom niet minder om want er zijn meerdere 1ste prijswinnaars uit voortgekomen in groot verband. Dan is een vette en interessant ogende stamboom van ondergeschikt belang. Naast dat dit superkoppel onderdak vond op mijn hokken zijn er bij de betreffende verkoop ook kinderen verkocht uit dit koppel, waaronder deze 1ste prijswinnaars. Deze duiven hebben onderdak gevonden in het midden van het land bij een zeer bekende liefhebber. Deze bekende liefhebber (zal zijn naam nog niet noemen) is zelfs lange tijd aangesloten geweest bij de stichting NOOK en durft fel af te geven op zaken die in zijn ogen niet juist zijn. Niets mis mee, maar wat als deze persoon zelf dingen doet die niet door de beugel kunnen? Ik citeer wat er op de voorpagina van de stichting NOOK omschreven staat:

N.O.O.K. zorgt er voor dat de aangeslotenen (leden) bij deze stichting, allen een gedragscode onderschrijven op het gebied van de juistheid van stamkaarten en uitslagen.

Ik heb lang gewacht met dit nieuwsbericht omdat ik de betreffende persoon de gelegenheid heb gegeven om dit te corrigeren. Naar mijn mening een keurige mail waarin ik slechts om een verklaring vraag waarom er op zijn website plotseling een stamboom gekoppeld is aan de duivin van dit superkoppel en dat terwijl deze gegevens nooit voorhanden zijn geweest? Lang moest ik wachten op antwoord. Twee weken lang was ik geduldig. Totdat ik hoorde dat iemand die interesse toonde om jongen te kopen bij hem en vroeg wat deze kosten binnen het uur (om precies te zijn 48 minuten) antwoord kreeg! Hij liet er geen gras over groeien, je kunt bij hem duiven kopen en het was duidelijk dat men niet voor een dubbeltje op de eerste rang zat. Hij wilde je graag op weg helpen als je duiven kocht en ook koppels samenstellen.

Vrij kort daarna ontving ik ook antwoord op mijn 'stamboomvraag'. Hij gaf behoorlijk af op de aanvankelijke verkoper
(de kweker van deze duivin). Volgens hem reageerde deze persoon nergens op, verkocht hij duiven zonder stamboom en zonder eigendomsbewijs en had ook hij gevraagd om stamboom informatie. En dat terwijl al duidelijk was dat deze info niet voorhanden is. (zoals ik al zei: knullig maar eerlijk)

Ik citeer letterlijk wat hij me vervolgens mailde: "Ik heb hem in het verleden diverse malen om deze stamboom info gevraagd maar niks. Dus heb ik ditmaal zelf een stamboom samengesteld en heb hem dat gemaild in de hoop dat hij reageerde dat het niet klopte; niet dus..."

Dat is naar mijn beleving juist de wereld op zijn kop? Er is geen informatie over deze duivin voorhanden en dus prijkt er een lege stamboom op internet van een zogenaamd superkoppel. Dat is commercieel niet erg interessant en dus verzinnen we er zelf maar 1 en vragen 'gewoon' de kweker of dit onjuist is? En als dat antwoord dan uitblijft dan nemen we gewoon aan dat het verzonnen deel juist is?
Wetende dat je daarmee veel geld vraagt voor duiven waarvan de stamboom feitelijk onjuist is!

Ik wil nog niet zeggen dat dit duivensport anno 2011 is want
vertrouw er alsnog op dat deze persoon inziet dat wat hij gedaan heeft beslist niet correct is, daarom niet door de beugel kan en het dus zal aanpassen op zijn website. Zo niet dan kies ik er mogelijk alsnog voor om bekend te maken om wie het gaat. Niet eens zozeer voor mijzelf, wel voor de liefhebbers die met 100% vertrouwen voor veel geld duiven kopen waarvan de stamboom bewust vervalst is! En dat alleen om de stamboom een mooier tintje te geven?

Sorry, maar daar kan ik echt niet tegen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.