Duivensites.nl
 
NPO-directeur George de Jongh met ingang van 21 maart op non-actief gesteld
Bron: Falco Ebben  21-3-2012
 

Het bestuur NPO heeft directeur George de Jongh op 21 maart op non-actief gesteld. Hoewel de geruchten gaan dat hij per onmiddellijk ontslagen is, is er echter sprake van een schorsing. Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden zijn, maar die ontbreekt echter.

Naast ontslag van de Aanklager, ruzie met de Tucht- en geschillencolleges, dopingcontroleurs die het bestuur de rug toekeren, niet naleven van het contract met PV en nog een reeks van andere misstappen is de schorsing van de directeur het laatste wapenfeit van dit bestuur.

Wie van de kiesmannen, want wij als gewoner leden hebben namelijk niets te zeggen, roept dit bestuur een halt toe?

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.