Duivensites.nl
 
Uit het Bestuur
16-6-2012
 

Bestuur NPO vergadert één keer in de drie weken. Wanneer er urgente zaken opgepakt moeten worden, dan wordt er een extra bestuursvergadering ingepland.
 
Om een beeld te geven van waar het bestuur mee bezig is, geven we voortaan na elke bestuursvergadering een overzicht van de behandelde onderwerpen. Op donderdag 31 mei 2012 heeft de laatste bestuursvergadering plaatsgevonden en daar doen we nu verslag van.

Nieuwe rekenmethode

Op verzoek van het bestuur is de heer Rudo Reiling van de WOWD bezig met het uitrekenen van reeds gevlogen vluchten, volgens zijn nieuwe opgezette rekenmethode. In september zullen Bestuur NPO en de heer Reiling hierover met elkaar van gedachten wisselen.
 
Beslaglegging

Op 9 maart jl berichtten wij u dat door Pigeonvillage beslag was gelegd op een bankrekening van de NPO. Op 5 juni is deze rekening weer vrijgegeven.
 
Ring met FCI-opdruk

Tijdens de laatste FCI-vergadering is opnieuw gesproken over een wijziging van de vaste voetring. De bedoeling is dat elk land de letters ‘FCI’ naast de landcode komen. In het eerste jaar zou de ring dan in alle landen blauw met gele letters en cijfers moeten worden. Door de diverse landen is hierover echter nog geen overeenstemming bereikt. Het streven van de FCI is om dit in 2014 te realiseren. 

Draaiboek Olympiade

De Olympiadecommissie van de NPO heeft een concept-draaiboek opgesteld waarin zowel de Olympiade als de West Europese Landencup zijn opgenomen. Dit eerste concept is door de commissie en Bestuur NPO besproken en is op een aantal punten aangepast. Dit draaiboek wordt nu op uitvoerbaarheid gecheckt. Daarna gaat Bestuur NPO op nieuw in gesprek met de commissie.
 
Pokken

Vanuit afdeling Oost-Nederland heeft het bestuur een brief ontvangen, waarin de problematiek omtrent pokken bij duiven aan de kaak werd gesteld. Bestuur NPO stelt de richtlijn om het advies van de WOWD op te volgen. Dit houdt in dat duiven, waarbij pokken geconstateerd zijn, 10 dagen niet ingekorfd worden. Het volledige advies leest u hier.
 
Reglementencommissie moet worden uitgebreid

Voor de Reglementencommissie is het bestuur naarstig op zoek naar nieuwe leden. Ze zijn op dit moment potentiële kandidaten aan het benaderen. Mocht u interesse hebben, dan horen we dat graag. Verder heeft de gehele rechtspleging van de NPO de aandacht van het bestuur.
 
ECvP

Sinds 3 maart 2012 is de ECvP een officiële organisatie. Het secretariaat wordt door Nederland gevoerd. Bestuur NPO heeft van de ECvP de vrijheid gekregen een secretaris te benoemen. De heer Piet van Gils is voor een periode van twee jaar benoemd tot secretaris.

Adviezen IWB

Bestuur NPO wil benadrukken hoe belangrijk de adviezen van het IWB zijn en dat de afdelingen hier naar handelen.

Bestuurslid Wim Jongh heeft inmiddels overleg gehad met de Nationale Lossingscommissie. Het was een vruchtbaar overleg, waarin heldere afspraken zijn gemaakt ter bevordering van de communicatie.
 
Commissie Onwaarschijnlijke Snelheid

Op verzoek van het bestuur heeft de ‘commissie onwaarschijnlijke snelheid’ zich gevormd. Martijn Kramer, Rudo Reiling en Wiebren van Stralen zijn de leden van deze commissie. Bestuur NPO is deze mensen heel erkentelijk dat ze in de commissie zitting willen nemen. Binnenkort gaat het bestuur met hen om tafel om de details door te spreken en de taakopdracht te formuleren.
 
Losplaatsen en coördinaten

Via Bureau NPO wordt contact gezocht met de contactpersonen van verschillende losplaatsen in Frankrijk. Het gaat hierbij onder andere om St. Vincent en Cahors.

Benadrukt wordt nog dat het belangrijk is dat de coördinaten van de losplaatsen die door de convoyeurs worden ingevoerd, overeenkomen met de coördinaten zoals deze in het systeem staan bij PigeonVillage.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.