Duivensites.nl
 
Mededeling voor Bricon gebruikers
14-8-2012
 

Beste Bricongebruikers, verenigingswerkers,
 
Afgelopen weekend waren diverse afdelingen zover dat men op vluchtnummer 36 een vlucht had.
Van een 5-tal liefhebbers hebben wij melding gekregen dat na het inmanden en printopdracht te hebben gegeven hun Bricon klok op de display deleting aangaf,en daarna dealercode vroeg.
 
na het terug invoeren van de dealercode en terug inladen van de koppeltabel en vliegprogramma was de klok weer gereed voor gebruik.
 
Jammerlijk zaten de duiven dus reeds in de mand,en moesten deze weer eruitgehaald worden en opnieuw ingemand worden.
 
Bij enkelen verliep dit ook niet als gewenst,door de tijdsdruk en ontstane verwarring.
 
De reden van dit gebeuren is bij de Bricon producent nog niet gereconstrueerd kunnen worden,de gedachten momenteel gaan uit
naar mogelijk een fout in de koppeltabel van de betreffende liefhebbers,daar deze zich specifiek op vlucht 36 laat gelden. De meesten zullen dit probleem niet hebben, de tests met
de eigen klokken bij de importeur en producent met de eigen koppeltabellen en met de huidige software dit probleem zich niet manifesteert.
 
Advies momenteel is voor de zekerheid verenigingen/afdelingen die nog op vlucht 36 moeten inmanden,hier een ander nummer voor te kiezen,
en eventueel als de tijd zich voordoet als test eens een vlucht te fingeren op 36.
Indien dan bovengenoemd feit zich voordoet, graag de importeur te verwittigen.
 
Als we alle liefhebbers met dit probleem hebben geinventariseerd zal door producent op deze een doelgerichte actie worden ondernomen.
 
Zoals eerder vermeld uit het probleem zich bij enkelen,en is geen algemeen probleem,verder specifiek onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak bij deze liefhebbers is van dit feit.
 
Dit schrijven wordt verstuurd naar voorzover bij ons bekend alle verenigingen met Bricon (adressen via ringenadministrateur vereniging), de afdelingssecretariaten en bij ons bekend zijnde gebruikers.

Graag deze ook bekend te maken bij de bij U bekende gebruikers om te voorkomen dat men met zulk een vervelende zaak geconfronteerd wordt.
 
Met sportgroeten,
J.P.de Lijzer,importeur voor Nederland
Ivan Baeten,gedelegeerd bestuurder producent Bricon.
 
Contacten graag via briconnederland@hotmail.nl

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.