Duivensites.nl
 
Promotie postduivensport???
27-8-2012
 

In het vorige artikeltje op deze site van de hand van Peter Tolk kunt u lezen hoe het hoort en welke energie wordt gestoken in het krijgen van nieuwe leden. Lees hier verder hoe het bestuur NPO daar hun best doet.

Veenendaal, 17 juni 2012

Geachte voorzitter en leden van het bestuur NPO,

Boven het hoofdstuk personeel van het strategisch bestuurlijk beleidsplan van onze onderwijsorganisatie staat het volgende motto: ‘Personeel van kapitaal belang’. Ik hoop en wens het u toe dat voor u de leden van de Nederlandse  Postduiven Organisatie uw kapitaal is.

Aan het eind van het kalenderjaar 2011 heeft zich als jeugdlid aangemeld Matthijs Verzijl. Omdat hij woonachtig is in Veenendaal en lid wil worden van een vereniging van afdeling 8 heeft hij op 22 februari 2012 dispensatie aangevraagd.

Het vervolg van de aanvraag is teleurstellend. Afdeling 7 wenst  niet mee te werken aan het verzoek. Verbazingwekkend inconsequent en inconsistent als men naar de verleende dispensatie van Dhr. van Diesen kijkt (dossier 11.1.602). Vervolgens wijst het bestuur van de NPO als bestuursorgaan van de afdelingen het dispensatieverzoek af.

De tucht- en geschillencommissie is op 28 mei 2012 gevraagd een uitspraak over deze zaak te doen. De behandeling en uitspraak laat nog steeds op zich wachten omdat de commissies een conflict hebben met het bestuur van de NPO.

Ondertussen is het jonge duivenseizoen begonnen en heeft Matthijs (15 jaar) zijn  jonge duiven nog niet in de mand kunnen doen. Deze jongen toont een geweldige inzet door met zijn twintig duiven op de fiets naar school te rijden. Op een afstand van 15 kilometer van huis worden ze afgericht. Welke inzet mogen we van het bestuur NPO verwachten om deze jongen nog een kans te geven om eventueel op de natoer mee te doen aan de concoursen?

Het kan toch niet zo zijn dat een aspirant jeugdlid het slachtoffer wordt van een bestuur NPO dat alleen besluiten kan/mag nemen bij de gratie van de afdelingsbesturen. Vervolgens wordt de rechtsgang gefrustreerd door een patstelling tussen het bestuur NPO en de colleges voor de rechtsgang. Wat moet een bestuur dat in haar beleidsnotitie ‘vlucht naar de toekomst’ de leden als haar kapitaal beschouwt doen...?

Ik hoop dat u per direct een conclusie trekt en ten gunste van dit individuele geval een positieve uitspraak doet ten aanzien van het dispensatieverzoek van Matthijs.

In afwachting van uw besluit.

Met vriendelijke groet,

P.J. Westerlaken (voorzitter Pv. Elst en Omstreken)

Noot van de redactie: tot op heden is er niets meer vernomen van het NPO.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.