Duivensites.nl
 
Friese initiatieven leiden tot samenwerking
20-2-2013
 

Ondanks dat de afgelopen maanden normaliter als een periode van schijnbare betrekkelijke rust mag worden aangemerkt is er in de postduivensport gedurende de laatste maanden veel vooruitgang geboekt.

In Friesland hebben enkele duivenmelkers het roer omgegooid en de gehele rustperiode in het teken gesteld van vernieuwingen in de sport. In Drachten werd door Pigeontimes een digitale meldmodule ontwikkeld en in Balk werd de bekende meldsite, welke haar oorsprong vind bij de postduivenhouders van Balk, door TTT software voorzien van de nodige updates.
Wildgroei van diverse projecten met dezelfde strekking hebben in het verleden geleid tot een onoverzichtelijke brei van goedbedoelde initiatieven die uiteindelijk niet naar behoren werken en/of volledig zijn gestrand. Reden temeer voor Pigeontimes, TTT software en Harry de Jong als belangenbehartiger van de Balkster postduivenhouders de gedane ontwikkelingen samen te smelten. Harry de Jong is naast belangenbehartiger werkzaam als ICT-consultant en portfoliomanager.
TTT software houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen van de software om de aankomsten van duiven te presenteren op het internet. TTT software ontwikkelde de eerste editie in opdracht van postduivenvereniging Blauwband uit Balk. De afgelopen jaren heeft 95% van de Friese postduivenhouders gebruik gemaakt van de in de volksmond bekende naam “Meldsite Blauwband”.
Twee jaar geleden heeft afdeling 10, bestaande uit de provincie Groningen en Drenthe, eenzelfde meldsite voor haar leden beschikbaar gesteld. Momenteel wordt er gewerkt om meldsites voor andere verenigingen en ook particulieren in werking te stellen.
Pigeontimes heeft een module ontwikkeld waarmee de duiven die thuis komen van een vlucht, zonder tussenkomst van de liefhebber, te melden op de meldsites. Deze zogenaamde Automatische Aankomst Module (AAM) geeft de postduivenhouder meer tijd voor zijn duiven. Daarnaast kunnen de liefhebbers hun duiven melden via sms. Fouten in de meldingen zijn daarmee zo goed als verbannen en men zou bijna kunnen stellen dat de gepubliceerde meldingslijst niet of nauwelijks zal afwijken van de uiteindelijke uitslag van een wedvlucht. Momenteel werkt Pigeontimes aan een nieuw product die frauduleuze handeling terug brengt naar nagenoeg nul. Het eerste prototype wordt halverwege 2013 verwacht.
De samenwerking van de beide bedrijven en Harry de Jong ligt dan ook voor de hand. Een stabiel totaal product voor het melden van aankomsten van postduiven die thuis komen van een race. Maar daarmee is het product niet af, weten beide bedrijven. Het totaal product om te melden wordt in 2013 voorzien van een rekenmodule die daarmee tevens de officiële uitslagen kan berekenen.

PigeonTTTimes, Buitengewoon Betrouwbaar is het motto van de samenwerking.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.