Duivensites.nl
 
Zo creƫer je versplintering en wildgroei
Sjaak Buwalda  24-7-2013
 

Van de site afdeling 7

Bestuur afdeling 7 is voornemens om a.s. donderdag 25-07 in te korven voor Periqueux met als vroegste lossing zondag middag 28-07. Het is dus de bedoeling dat dit een middaglossing wordt. Indien deze vlucht doorgaat zal deze tellen voor het afdelingskampioenschap marathonvluchten. Tevens zullen wij ons er hard voor maken dat deze vlucht dan ook zal tellen voor de nationale kampioenschappen.

Ik heb de nationale voorzitter gister uitgelegd dat de NU zich best eens kan gaan losmaken van de NPO als ze beslissingen blijven nemen die in de fondwereld kwaad bloed zet. Beslissingen door het NPO bestuur, 5 bestuurders en een weerman, die van (negatieve) invloed zijn op de beleving van 2000-2500 potentiele deelnemers. Geen overleg met afdelingsbesturen, andere weerdeskundigen of fondorganisaties. Nee wij fondmannen worden niet serieus genomen, zij beslissen, op basis van een mening en verwachtingen. Zij wij dan met zijn allen labiel geworden? Hoe kun je nu al verklaren dat het een goede beslissing is? Het is woensdag, volgende week kan het nog veel slechter zijn toch? Op deze manier raakt het bestuur het 'gevoel' met de fondwereld helemaal kwijt, als ware beleidsbepalers ver weg van de werkelijkheid. Ivoren Toren gedrag, let them eat cake...
 
Versplintering en wildgroei daar gaat het naartoe. NPO is de organiserende organisatie, maar wat organiseren ze eigenlijk? Het transport ligt bij de afdeling, de uitslagen door PV, de lossingen door de nationale lossingcommissie (waar NPO bestuur hun eigen NPO bestuurder Jan Wijnen hebben gezet) Ze zijn in feite compleet overbodig in deze. Vroeger kwamen ze nog bloemen brengen bij de winnaars maar zelfs dat is verdwenen. Geen controle, niks. Dat kan de NU toch veel beter doen? Wat nou nationale vluchten? De NU had vorig jaar 65.000 duiven aan de start op de meerdaagse fondvluchten, terwijl de ZLU tot 38.000 komt, zij mogen wel gewoon hun gang gaan 'omdat de organiserende partij in België zit' Binnen de NU zit een deel Duitsland, dan worden zij toch de organisatoren?
 
Sinds de overname van de macht door deze NPO bestuurders (april/juni 2011) de volgende acties/waarnemingen op de marathonvluchten:

2011; Ruffec wordt (onterecht/SB) ochtendlossing, om nachtvliegers te voorkomen blijkt achteraf, aangegeven wordt dat het omwille van het weer gaat, wordt op donderdag besloten
2011; Montelimar komt op maandag naar huis, terwijl alle vluchten doorgang vinden inclusief een goed verlopen internationaal Perpignan
2012; NPO voorjaarsvergadering; richtlijn beleid middaglossing (vanuit bestuur NPO) wordt aangenomen, mogelijkheid om van geplande middaglossing een ochtendlossing te maken (Afdelingen 8,9,10,11 zijn tegen) 
2012; Ruffec wordt (onterecht/SB) ochtendlossing, om nachtvliegers te voorkomen, aangegeven wordt dat het omwille van het weer gaat, wordt op donderdag/vrijdag besloten
2012; St. Vincent, strijd tussen NPO bestuur en lossingcommissie om er een ochtendlossing van te maken, een NPO bestuurder deelt lossingcommissie mee dat als bestuur hebben besloten om er een ochtendlossing van de maken, bij navraag blijkt er geen overleg te zijn geweest. Het wordt een middaglossing
2013; op de najaarsvergadering wordt (onder druk afdelingen) aanpassing richtlijn middaglossing opgevoerd, welke in de voorjaarsbeslissing wordt overgenomen; middaglossing blijft middaglossing, tenzij extreme weersomstandigheden, sectoren maken eigen vliegprogramma 
2013; de nationale lossingcommissie wordt uitgebreid met Jelle Kooistra en Jan Wijnen (NPO bestuurder en voorzitter Oost Brabant)
2013; mei dagfond; de afdelingen 1,2,3 en 4 besluiten op dinsdag hun dagfondvluchten af te lassen (uit overleg afdelingsvoorzitters waarbij Jan Wijnen, Wim Jongh), de rest van Nederland heeft dat weekend prima verlopen dagfondvluchten.
2013; Ruffec wordt (onterecht/SB) een ochtendlossing omwille van het weer (?), wordt op vrijdagavond door het NPO besloten en gemeld aan nationale lossingcommissie
2013; Perigueux (afdeling 8/9) lossing 11.30 uur valt onder de noemer 'middaglossing' en 'marathonvlucht' waardoor de NF4 methode wordt gehanteerd, terwijl het om een ochtendlossing gaat van een dagfondvlucht (beslissing 'bureau NPO') .
2013; Albi/Dax wordt op initiatief van het IWB (Arie van Dam) op dinsdag besloten de vlucht met een week uit te stellen, besluit bestuur NPO.
 
Het kan aan mij liggen maar ik zie hier weinig positieve ondersteuning of promotie van de (marathon)duivensport in. De afdeling 7 neemt nu zelf het initiatief om een meerdaagse fondvlucht te organisaren zonder interventie van het NPO bestuur of lossingcommissie. Het IWB (Arie van Dam) zit er mij veel te vaak naast met hun weersvoorspellingen en verwachtingen. Op dinsdag kan er nog zo veel veranderen, tot nu toe steeds verbeteren. Zo te zien is Afdeling 7 het zat dat een ander voor hun bepaald wat er gaat gebeuren. Veel sterker had ik het gevonden als het NU bestuur had gezegt, kijk jullie kunnen dat met zijn 5-en mooi bekokstoven, maar wij gaan gewoon rijden, wat gaan jullie doen dan, iedereen schorsen of aanklagen? Maar er is niemand die met de vuist op tafel slaat, het staat op teletekst en dan gaan de kopjes blijkbaar naar beneden en geeft men zich gewonnen. De berichtgeving op dinsdag terwijl maandag normaal voor Narbonne is ingezet, zou het maandag besloten zijn, dan hadden er wel eens een masse zuidelijken voor Narbonne hebben gekozen, opvallende timing.
 
Wat is nog de waarde van het houden van een nationale vlucht op deze manier? ZLU krijgt amper duiven uit 4 van de 5 NU-afdelingen.  We kijken toch meest naar de sectorale en NPO uitslagen, teletekst is daar het mooie voorbeeld van. Het is mooi voor de 'totale winnaar' van zo'n concours en verder kijkt amper nog iemand naar die uitslag. Hetzelfde geldt voor vluchten als Chateauroux. Het is alleen interessant om tegen een massa te vliegen, als je op het eerste blad staat, zodra het in de dubbele cijfers komt is het al veel minder interessant. De massa kijkt naar de clubuitslag, dan regio, afdeling en bij goed resultaat naar de nationale lijst, dat is al een veel kleinere groep. Waarom zou de NU samen met de zuidelijken en groot-Holland samen moeten vliegen in 1-2 concoursen, voor de massa heeft het toch geen meerwaarde.
 
Het zal weer een winterconferentie worden, weer een delegatie NPO bestuurders bij de afdelingen en fond clubs langs gaat om de schade proberen te beperken en zichzelf op de zetel houden. Veel beloften, maar zodra het seizoen begint zijn alle mazen in de wetten en afspraken op scherp gezet om de eigen wil door te drukken. Daar kun je als NU alleen onderuit als je de vluchten zelf gaat organiseren, eigen lossingsverantwoordelijken, met een lossingsrichtlijn waar geen beslissingsbevoegdheid van het NPO bestuur meer mogelijk is. Eigen verantwoording, eigen belangen, met het ook op de sport en de toekomst van de sport.
Mochten in de toekomst de (grote fond)vluchten verboden worden, dat gaan ze in de illegaliteit gehouden worden net zoals hanengevechten, wedstrijden met honden,  beren, etc.. Anders worden er over de grenzen wel vluchten georganiseerd en zullen er Nederlanders gaan meedoen. Dan is de controlefactor verdwenen en dat weet de politiek ook. De controle hierop is veel te duur en heeft geen prioriteit ten opzichte van andere dringender zaken. Kijk maar hoe snel de Dierenpolitie weer verdwenen is bij het veranderen van kabinet. De meerdaagse fond vluchten zijn helemaal aandachtspunt voor de politiek, de duivensport in totaal wel. Jonge duivenvluchten met massale verliezen gaan 'gewoon' door. NPO bestuur komt daar niet met maatregelen, voorstellen tot verbetering, alles moddert door.
 
Zelfregulering hebben we nodig, maar dan moet je wel tonen wat je wél kan betekenen. Niet weer afschaffen van vluchten vanuit de eigen organisatie (zie nationaal Orléans jonge duiven) welke nooit weer teruggedraaid kunnen worden, de grootste blunder uit de geschiedenis van de Nederlandse duivensport. Dus NU heren, een mooie taak, NU graag. 
 
Mijn mening

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.