Duivensites.nl
 
Organisatie & ontwikkeling
Bureau NPO  26-9-2013
 

 

Organisatieontwikkeling Op 7 en 8 oktober worden twee bijeenkomsten met de afdelingsbesturen gehouden met als onderwerp de organisatieontwikkeling. Het gaat in deze bijeenkomst om de meningsvorming van degenen die als bestuurslid verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de postduivensport in de afdeling.
De afdelingsbesturen hebben inmiddels de stukken ontvangen. Het gaat hierbij om:
Op basis van de input tijdens de bijeenkomsten in oktober worden de stukken en adviezen van deze werkgroepen mogelijk aangevuld of gewijzigd.
In december wordt een extra Algemene Vergadering gehouden. Dan worden de definitieve voorstellen vanuit de werkgroepen formeel  aan de Algemene Vergadering voorgelegd  en vormt zij zich een voorlopige mening.

Op 7 en 8 oktober worden de volgende vragen door de afdelingsbesturen beantwoord:
  1. Zijn de voorstellen (per werkgroep) duidelijk? Of welke punten is mogelijk meer duidelijkheid nodig?
  2. Hoe beoordeelt u de kansrijkheid van uitvoering van de voorstellen en waarom?
  3. Zorgt uitvoering van de voorstellen voor verbetering?
  4. Kleven er nadelen aan uitvoering van de voorstellen? Zo ja, welke?

 

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.