Duivensites.nl
 
Bananenrepubliek
Sjaak Buwalda  22-10-2013
 

Ik weet niet hoe anderen de duivensport beleven, maar het begint toch steeds meer op een bananenrepubliek te lijken.

Voorbeeld. Onze nationale lossing commissie bestaat uit de lossing specialisten van Friesland ’96 en GOU. Mannen met beide rond de 30 jaar ervaring. Deze commissie is ‘aangevuld’ met jawel een NPO bestuurder en afdelingsvoorzitter met minsten drie petten op. Volgens mij geen ervaring met het lossen met anders dan zijn eigen duiven. Terwijl duidelijk was afgesproken dat wat er ook zou gebeuren, de middaglossingen zouden doorgaan. Wat gebeurde weten we, de ervaren lossingmannen wilden middaglossen, maar werden ‘overruled’ door het NPO bestuurslid. De middaglossingen werden een ochtendlossingen. Dan heb je dus geen nationale lossingcommissie nodig, met mooi weer lossen kan iedereen.

Het jaar ervoor zat ik zelf nog in de provinciale lossing commissie. Op een zaterdagmorgen krijgen we een mail van dezelfde bestuurder. Ja het was erg druk op de lossingplaatsen, vooral in bepaalde regio’s, maar als we goed overleg met elkaar zouden plegen, dan zou het allemaal wel goed gaan. Wat moet je daar mee? De lossingmannen hebben onderling als tig jaren contact, overleg, weten van elkaar wie wat, waar en wanneer lost en staat. Met wat voor verwachting stuur je zo’n mail, denk je dat je met een stel malloten als lossing verantwoordelijken te maken hebt?

...en toen werden er commissies opgezet om maar zo ‘neutraal’ mogelijke voorstellen te komen ter ondersteuning van de duivensport. Wie doen de begeleiding van de commissie spelregels waar blijkbaar ook het nationale vliegprogramma (lees middaglossingen) onder valt? Daar waren ze weer, de twee Brabantse nationale bestuurders die zich steeds tegen de middaglossingen uitspreken, maar niet tegen de ZLU vluchten. Waarneming en interpretatie.

Hetzelfde bestuurslid, is een aantal weken terug bij de dierenbescherming in gesprek geweest. Nu verteld de nationale voorzitter dat de dierenbescherming wil dat wij van 6 naar 3 middaglossingen gaan. Typische is dat dit nergens, ook niet vanuit de spelcommissie als item is voorgedragen. Maar nu het voorstel van 3 ochtendlossingen in plaats van 6 dreigt te mislukken, wegens veel weerstand van de middaglossers, wordt de dierenbescherming als argument ingezet. Voordat dit bijstuur het vorige bestuur aan de kant heeft gezet, is het nooit ter sprake geweest. Maar nu, nu de heren bestuurders vanaf dag één dat ze zitten, tegen de middaglossingen hebben gekeerd, hun zin niet dreigen te krijgen, nu is het een item. Bijzonder toch?
Veel eerder krijg ik de neiging te denken dat de bestuurder heeft voorgesteld, de meerdaagse fond gaat in de uitverkoop, mee eens dierenbeschermers? Kijk ons eens positief bemiddelen. Zonder aanleiding vanuit de dierenbescherming of de politiek. Dus als je zin niet kan doordrukken van binnenuit de organisatie, dan ga je als ultieme poging je ziel verkopen aan de belangengroepen die tegen je sport zijn? In een eerdere poging hadden de buren al last van duivenmelkers op het dak met schepnetten, wat krijgen we nog meer?

Dan binnen onze eigen afdeling. De voorzitter en tweede voorzitter treden af, er zijn drie nieuwe kandidaten. Dan blijkt dat de nieuwe kandidaten te laat zijn ingediend en blijven de 'zitters' zitten tot de voorjaarsvergadering. Vanuit de vergadering wordt de wens uitgesproken het zittende bestuur de positie 'demissionair' in te nemen zonder bevoegdheid tot beslissingsbevoegdheid van grote projecten. Is een normale procedure zoals we die ook in de politiek kennen. Nee zegt de voorzitter, daar ben ik het niet mee eens, volgende punt op de agenda. Zouden wij straks zomaar weer met een dubbel rekenaars contract in handen staan en weer tienduizenden extra euro's moeten betalen voor een ongewenste service? Hallo, wakker worden.

Het bestuursconcept binnen de duivensport kan wat mij betreft direct op de schop. Daar heb je echt geen andere oude vossen voor nodig om een bedrijfsplan op te stellen. Geen besturen maar autonome commissie(s) die daadwerkelijk aansturen in plaats van macht uitoefenen. Dan maar zo ‘democratisch’. Teveel grijze gardisten die zich gaan ze zich voordoen als directeuren van bedrijven in plaats van verenigingsbestuurders. Eigenbelang van een kleine groep 'ervaren' vossen die regels gebruiken om maar vooral eigen beslissingen door te drukken.

De beslissingsbevoegdheid kan terug naar de verenigingen en hun leden. Voorstellen kunnen centraal aangestuurd vanuit de individuele commissies naar de leden gestuurd worden. De leden stemmen voor of tegen, digitaal, en klaar is Klara. Iedereen die kan lezen kan stemmen toch en kom niet aanzetten met 'niet iedereen heeft een computer', waar een wil is, is een weg, kijk maar naar ons meldsysteem. Iedereen een code, heb je ook bij de bank nodig, niets nieuws.

Kwestie van aanpassen. Aanpassen aan de tijd graag, of gaan we ook weer met gummiringen klokken?

De mond loopt over van ‘eerlijk spel’ en ‘transparantie’. Ik denk niet dat we deze mensen hebben kunnen betrappen op het daadwerkelijk begrijpen van de waarde van deze tot nu toe holle frasen.

...waar hebben we dat ijzeren gordijn eigenlijk gelaten?

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.