Duivensites.nl
 
Duivensport ontwikkeling anno NU?
Rob van Hove  27-11-2013
 

Wat staat ons NU nog te doen om het tij te keren. Mijn organisatieadvies instinct zegt me in dit soort van noodsituaties: zet de tering naar de nering. In de adviespraktijk komt dit neer op niet teveel activiteiten opstarten, maar je gedeisd te houden. En vooral heel zuinig te zijn op wat je aan gezonde delen nog overhebt. En last but not least: pas goed op je gespaarde centjes. Ik heb dit niet gedoceerd aan een of andere moderne school voor adviseurs. Maar geleerd van onze illustere voorouders; de generatie koopmannen, uit de Gouden eeuw die ons land zoveel rijkdommen en voorspoed hebben gebracht.

Oplossen van de crisis...

Wie met zijn onderneming of bedrijf mede slachtoffer is van een crisis en wil toch logischerwijze overleven. Die doen er verstandig aan om de portemonnee niet dicht te houden, en alleen te openen voor gezond ogende kansen in de markt. Je ziet dan ook dat alleen de slimme leiders ten tijde van een crisis hier goed garen bij weten te spinnen.

Maar ben je een bestuurder van een duivenvereniging, afdeling of zelfs van de NPO. Dan rest je eigenlijk niks anders dan nog slimmer te zijn dan de slimste ondernemer of koopman. Dan zit er niks anders op dan je voelhorens uit te steken in je meest directe omgeving. Om daar je te laten voeden door allerlei positieve geluiden en eventuele kansen. Maar ga niet trekken aan en dood paard, zoals dat heet. En houdt de penningmeester dubbel zo goed in de gaten, of die zich niet rijker rekent dan hij in werkelijkheid is. Ook al moet ik hier wel bijzeggen, dat verre weg de meeste boekhouders de beste adviseurs zijn als er een crisis door een onderneming waait. Alleen de boekhouders van de overheid en sommige non profit bedrijven, schijnen de meest basale kennis van de bedrijfs- en macro economie niet te bezitten. Want ze denken dat alleen bezuinigen zonder nieuw ontwikkelingskansen te subsidiëren enig aandeel levert in het bezweren van een crisis. Maar dit terzijde. 

Stel, je bent een begenadigd ideeënman of vrouw en je wilt je club, afdeling of overkoepelende organisatie, zoals de NPO in leven houden. Doe dan niet zoals al vele voorgangers hebben gedaan, door wild om zich heen te strooien met de meest interessante ideeën om het schip weer vlak te trekken. Want dit is nog nooit iemand gelukt, als de waterstand te laag was en de tegenwind te hard. Dus ook weer in een bekend spreekwoord verpakt: houd je kruid droog. En wacht op betere tijden. Nee, dat is niet laf of gebrek aan ondernemingszin. Nee, dat is omgaan met de realiteit. Want een crisis kent altijd een opkomende golf, een hoogtepunt en een neergaande bewegingsgolf. En wie als een volleerd bootsman zijn organisatieschip niet naar de haaien wil laten gaan, die kijkt goed naar de crisis en wacht af wanneer het voorbij is.

Kortom, alleen die organisaties die gezond een crisis zijn ingegaan, die zullen al bij voorbaat hun beleid hierop hebben aangepast. Die zijn financieel gewoon heel gezond. En zijn altijd al vernieuwend of adequaat bezig geweest. Ze maken op ‘n juiste manier gebruik van een crisis, want dan kunnen ze eerder meer geld verdienen dan minder. Want de slecht georganiseerde concurrentie zal dan de klappen opvangen. Waardoor de slim en optimaal georganiseerde ondernemingen ze kunnen verslaan en hun marktaandeel of klanten afpakken. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, want uiteindelijk draait het overal waar mensen samen geld investeren en kosten maken om maar een ding: zwarte cijfers schrijven.

Nawoord

Wie zijn vereniging als bestuurder beter wil leiden dan voorheen, kan ik maar een goed advies meegeven. Let goed op uw zaak! En dat houdt in, let extra goed op de inkomsten en uitgaven, want als daar de klad in komt, dan is je club niet meer bij machten om na de crisis mee te profiteren van de nieuwe kansen die er altijd weer komen. Dus let op de centen en kansen die komen.

Wie geen verstand heeft van het goed en verstandig beheren van de centen, die zou zich eigenlijk niet als een vernieuwende bestuurder moeten opwerpen. Want aan ideeën is meestal geen gebrek, maar aan een goede gevulde investeringskas wel. Immers, de beste of meest lucratieve ontwikkelingsideeën verwelken als ze niet zich kunnen wortelen in een goed gevulde kas.

Rob van Hove, Nieuw Scheemda.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.