Duivensites.nl
 
Kees van den Bos - Fondclub De Glazen Stad kent een topdag!!
Kees van den Bos  10-2-2015
 

Fondclub “De Glazenstad” Sluit jubileumjaar af met een geweldige kampioenenhuldiging

Het jaar 2014 was het jaar dat fondclub de Glazenstad 15 jaar bestond en dit werd het hele jaar gevierd. Zo stond Cahors als derbyvlucht gepland en was aan deze vlucht de Frans van Antwerpen memorial bokaal gewijd. Tevens was er dit jaar de Jubileum Team Competitie. Om een en ander te bekostigen was er begin 2014 een eenmalige bonnenverkoop georganiseerd waarvan een deel aan de ALS stichting werd geschonken. Ter afsluiting van het jubileumjaar werd op 7 februari een feestdag georganiseerd in “De Tuinderij” te Schipluiden.


Kampioenen NPO vluchten

Dit party centrum ademt een sfeer uit van de jaren ´60 en dat viel bij de meesten in goede aarde, want naast de vele duiven gesprekken werden er bij het zien van de oude brommers etc vele jeugdherinneringen opgehaald. Op de uitnodiging stond zaal open vanaf 10.30 uur maar de motivatie zat er goed in want ruim voor tijd melden de eerste leden zich al. Bij ontvangst was er koffie met gebak. Het is om 11.00 uur dan ook al een volle zaal met ca 200 personen, als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de bestuurders , sponsoren, genodigden en leden hartelijk welkom heet. 

Als eerste werden de 15e prijswinnaars per vlucht naar voren geroepen om hun Jubileumprijs in ontvangst te nemen. Hierna waren de winnaars van de Derbyvlucht aan beurt, en werd door Joke van Antwerpen de Frans van Antwerpen memorial bokaal aan Barend de Koning overhandigd. Vervolgens werden de eerste drie teams van de JTC gehuldigd. Tevens werd de super kampioen JTC Ad Pegels in het zonnetje gezet, hij had individueel de meeste punten verzameld. 


Keizerkampioen A.P. Overwater

Na een pauze om de kelen te smeren was het de beurt aan Gé van der Ploeg om namens de fondclub een deel van de opbrengst van de bonnenverkoop in de vorm van een cheque ter waarde van € 1.150,- te overhandigen aan Joke van Antwerpen die een zoon aan deze ziekte verloren heeft. Na deze plechtigheden stond er een uitgebreide Brunch te wachten waarvan door de aanwezigen met veel smaak werd genoten. Het is even half twee als er een bus arriveert en de aanwezige dames worden uitgenodigd om een excursie te gaan maken bij orchideeënkwekerij “Ter Laak”, 49 dames maken hiervan gebruik en komen later op de middag terug met een schitterende orchidee die zij namens de fondclub hebben gekregen. Ondertussen worden de vluchtoverwinnaars gehuldigd en worden A.P. Overwater en Jan Polder extra in het zonnetje gezet omdat zij op respectievelijk Agen SNZH, en Marseille nationaal de eerste prijs wonnen.Na een korte pauze werden de duifkampioenen Hokke Sturris op de NPO-vluchten en A. Saarloos en zn op ZLU-vluchten gehuldigd.  Vervolgens zijn de generale kampioenen aan de beurt om in het zonnetje te worden gezet. Als de dames terug zijn van hun uitstapje naar de orchideeënkwekerij wordt A.P. Overwater onder de klanken van de “Mars der gladiatoren” als Keizerkampioen 2014 van fondclub “De Glazenstad”  gehuldigd.  Na deze huldigingen was er nog gelegenheid om gebruik te maken van het Snertbuffet wat er voortreffelijk uitzag. Om ca 18.00 uur neemt de voorzitter nog een keer het woord hij blikt terug op een geslaagde dag en dankt hij de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst een ieder wel thuis en een goed seizoen.


Kampioenen ZLU vluchten

Kees van den Bos
   

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.