Duivensites.nl
 
Vincent Schroeder - Begeleiding jonge duiven
Vincent Schroeder  22-4-2015
 

Vincent Schroeder - Begeleiding jonge duiven

Opnieuw hebben we een jaar beleefd waarin vele liefhebbers op hun bekzijn gegaan omdat ze het niet zo nauw nemen met inentingen. Steeds weer aandoeningen bij kweek-, reisduiven en jonge duiven (Salmonella, pokken, ... ). Daarbij werd echter aangetoond dat de inentingen het immuunsysteem stimuleren tegen deze ziekten maar ook het algemeen immuunsysteem wordt gestiumuleerd. In verband met de jongeduivenziekte zullen deze inentingen voor vele kwekers in de toekomst onmisbaar zijn. Daarmee bedoel ik niet alleen de verplichte paramyxo-inenting, maar een eventuele inenting van de duiven met het coli-vaccin of het paramyxo-herpes-vaccin en tot slot nog het vaccin tegen pokken en salmonella. Het beste inentingschema moet, in overleg met uw dierenarts, opgesteld worden om problemen te voorkomen die in uw hok kunnen optreden. Natuurlijk zijn er liefhebbers die ook na deze inentingen toch de jongeduivenziekte in hun duivenbestand vaststellen, maar, en dat zullen alle liefhebbers bevestigen die deze inentingen al uitvoeren, de jongeduivenziekte breekt niet meer zo sterk uit als vroeger. Ze blijft beter onder controlle. De dieren worden beter en genezen veel sneller, of met andere woorden, ze zijn dankzij inentingen veel beter voorbereid op het komende onheil.

Een jonge duif, die op de wereld komt, heeft een immuunsysteem dat voornamelijk wordt gestuurd door het immuunorgaan Bursa Fabrici. Net dit immuunorgaan vormt bij postduiven echter de voornaamste plek voor aanvallen door circovirussen. Daarom zou het meer aangewezen zijn dat we bij de jongeduivenziekte niet zouden spreken van het "adenovirus", maar van het combinatie "adeno-circovirus." Wordt het immuunorgaan Bursa Fabrici aangevallen door circovirussen, dan kan het zijn voornaamste taak, namelijk het afweren van ziekte, bacteriën en kiemen, niet meer vervullen. Praktisch gezien is de jonge duif weerstandloos, onbeschermd, niet immuun en krijgt nu die ziekte die we kennen als jongeduivenziekte: een combinatie van Coli-kiemen, trichomonas, hexamita, schimmels etc.!De liefhebbers geven dan een kuur tegen de jongeduivenziekte en de duiven worden gezond na de kuur, als ze goede, nieuwe medicijnen geven zoals bijv. TKK poeder (Tricho-Groen), fungi, matrix of adeno-coli-mix. Doorgaans is dat een combinatiekuur omdat de duiven namelijk ook verschillende ziekten hebben. De jonge duiven hebben nu eenmaal in deze leeftijdsfase geen intact immuunsysteem. Gelukkig blijft het door circavirussen aangetaste immuunorgaan Bursa Fabrici bij de jonge duiven niet een leven lang bestaan.
Als de duiven zes, zeven, acht maanden oud zijn, wordt het immuunorgaan afgebroken, het degenereert en andere immuunsystemen zorgen voor de immuniteit bij de jonge duiven. De jonge duif wordt een volwassen duif, het nieuwe immuunsysteem functioneert, de Bursa Fabrici en de circavirussen spelen geen rol meer.

Tot slot nog wat informatie over het gebruik van een combikuur tegen de jongeduivenziekte. Natuurlijk zou ook ik - en wie zou dat niet- de jongeduivenziekte graag behandelen met natuurlijke producten. Ik raad deze ook preventief aan, maar als de ziekte uitbreekt, dan helpen noch knoflook, noch jodium, en ook geen wortelsoep of immuun poeder.

Ik zou ook graag over water kunnen lopen zoals sommigen dat beweren. Meestal was ik echter na enkele stappen doornat toen ik dat probeerde. Bij het uitbreken van de jongeduivenziekte bestaat er geen alternatief naast een passende, efficiënte kuur. Tijdens de vluchten raden we aan bij elke thuiskomst 1 tot 2 dagen te kuren met de combinatie-kuur om te voorkomen dat de jonge duiven hervallen. Na ongeveer 5 vluchten wordt het risico kleiner en dan hoeft men niet meer systematisch na de vlucht te ontsmetten.

Dr. Vincent Schroeder

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.