Duivensites.nl
 
Tot horens
Sjaak Buwalda  14-1-2016
 

Goed, Tony heeft mij voor de laatste keer gevraagd een column te krabbelen voor de laatste Topwings, ik ben niet zo van het afscheid nemen, meer van het doorstarten en opbouwen, zoals we waren begonnen. Kan er nog wel wat clichés tegen aangooien maar laat dat liever aan boterkrabbelaars over. Het is niet anders, keuze omdat het niet anders is. Zal een deel zijn die blij is dat ze mijn gezever niet meer hoeven lezen, anderen moeten terug naar internet zoeken om mijn mening omdat die niet meer op gedrukt papier komt. Verwacht niet dat je mijn naam terugziet in die andere krant, veel te confronterend voor de braaf burgerlijke goegemeente die de van origine verzetskrant leest. En dan te bedenken dat we met Jan nog tegen de gevestigde orde schreven. De ziel verkocht, geef het een naam, wat als tegengas begon is net zo grijs en nutteloos geworden als de gesponsorde jonge duiven poeder.

De koning is dood, leve de koning, de NU heeft een nieuwe voorzitter. Op de voorjaarsvergadering was hij ten overvloede aanwezig als niet bestuurslid van een afdeling, vervelend vond ik dat. Toch nu de stoute schoenen aangetrokken en op de stoel gaan zitten, succes vanaf mijn bank toegewenst. Voor zover begrepen gaat het met de dagfond in de NU niet goedkomen, lijkt een eindig verhaal, eenvoudig omdat de afstandsverschillen voor het organiseren van een gelijkwaardig programma te groot schijnen te zijn. Het programma van de middaglossing lijkt hetzelfde als die van afgelopen seizoen te zijn, dat zal dan ook de basis van de NU blijken. De eerste Limoges voor St. Vincent zal naar verwachting alleen voor de afdeling 9 en sector IV op het programma blijven, geen NU vlucht, waar de laatste Bergerac buiten het nationale programma wel blijft bestaan. Die zesde dagfondvlucht is kansloos voor de NU, zitten de dagfondspelers buiten de afdeling Friesland blijkbaar niet op te wachten als het niet om klaterbekergoud gaat. Met de nationale München is gestopt bij gebrek aan deelname buiten de sectoren III en IV, zou volgens mij wel deelname opleveren als die vlucht als attractie juist voor de sectoren III en IV terug zou keren, was toch altijd een bijzondere vlucht. Andere kant, als Friesland met Noord en Zuid Holland naar Argenton gaat is dat ook prima, voor de echte dagfonddoorzetters.
 
Wat nog wel steekt, wat eigenlijk het daglicht eigenlijk niet kan verdragen is de situatie om het aanleveren van de duiven in in ieder geval de afdelingen 7 en 8. We hebben met elkaar de mond vol over eerlijk spel maar concoursveiligheid is een veel groter probleem. Ik zou mijn eigen duiven niet willen vervoeren van vereniging naar verzamelpunt, kan mij ook niet voorstellen dat een ander dat wel zou willen. Stel je pakt de eerste, dan ben je toch voor altijd verdacht of ben ik te achterdochtig? De kostprijs van die afdelingen is echt niet lager dan die van onze afdeling, waarom dan toch naïef door deelnemers duiven laten vervoeren? Eigenlijk toch achterlijk, ja vertrouwen is een mooi ding, maar als het op mij hand zou moeten liggen, ik zou het niet zien, jij wel dan? Waarom wordt hier geen aandacht aan besteed, of zijn jullie net zo naïef als onze zuiderburen die denken dat je met twee gummiringen en een stempel in de vleugel een sluitend systeem hebt? Wat dan als er met 50 of 100 mpm los vooruit wordt gevlogen in een lokaal met 30 duiven en 5 deelnemers die familie van elkaar zijn? Kom op zo kortzichtig ben je toch niet? Een nationale winnaar levert daar toch snel een leuke middenklasser op en als de duif niet op de losplaats komt en daar niet gecontroleerd wordt, wie gaat dan zeggen dat het niet de winnaar is?
 
We hebben als ecs gebruikers net meer dan €100,- hebben betaald voor een update van de systemen, zodat ze betrouwbaarder zijn, minder fraudegevoelig, waarom dan niet zorgen voor onafhankelijke transporteurs? Dat is goedkoper, beter voor de concoursveiligheid en sluit fraudemogelijkheden uit. Kunnen bestuursleden van die afdelingen uitleggen waarom zij hier in 2016 niet voor gaan zorgen? Nationale concoursen horen sluitend vrij te zijn van fraudemogelijkheden, gelijk voor alle afdelingen, en dat is op dit moment niet zo. In Friesland hebben wij onafhankelijke transporteurs die de duiven bij de clubs ophalen, dat moet verplicht zijn in alle afdelingen, anders is er een ongelijke situatie en kan er geen sprake zijn van eerlijk spel. Cliché dan toch maar, gelegenheid creëert de dief, kat op het spek binden. Vroeger ging het om een paar tientjes, nu om duizenden en als je in het nauw zit of aan de luxe gewent bent, het zou zomaar kunnen dat het rare dingen met mensen doet. Denken dat we een sluitend systeem hebben is wel heel kortzichtig, vertrouwen op reebruine ogen, concoursveiligheid graag. Gaat niet om iedereen wantrouwen, wat een onzin. In alle realisme, tussen club en container zit een tijdsframe dat de gelegenheid biedt tot frauduleuze handelingen, wie controleert dat, niemand dus. Als je een samenwerking opzet, doe dan alles gelijk, en doe niet alsof alles gelijk is, zorg dat het gelijk is op alle gebied.
 
Zoals de koe tegen de Viking zei, tot horens..

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.