Duivensites.nl
 
Kansspelbelasting
Sjaak Bualda  5-2-2016
 

Las gister dat de afdelingen 5 en 12 na zoveel jaar toch eindelijk weer in elkaar opgaan, de struikelblokken oversprongen zijn en als één geheel in concours zal gaan.

Nu ben ik natuurlijk maar een buitenstaander in het geheel, lijkt mij met het oog op de toekomst een prima ontwikkeling. Zeuren kunnen ze daar anders ook best, zoveel zelfs dat het er stemmen opgaan om het gepreek over ‘eerlijker vliegen’ over het hele land uitgelegd te krijgen. Niet dat het blije Cees en Zonnemans een moer kan schelen hoor wat er in ‘de provincie’ wel of niet leeft. Voor wie het nog niet weet, Dort is het gewaande Vaticaanstad van duiven melkend Nederland. Als je de paus en zijn volgelingen moet geloven, wordt daar alles uitgevonden en wat zij daar vinden is de waarheid. Heb jij in 1989 een systeem gepubliceerd, dan vlogen zij het in 1983 al, iets in die richting. Maar, nu ze uitverkocht zijn, de zakken gevuld hebben, door de tijd zijn ingehaald en niet meer kunnen domineren, nu, nu verschijnen ze op de barricades met op het spandoek ‘eerlijk spel’. Onder deze noemer wordt getracht een doctrine op te dringen aan de grote grijze massa meehuilers, zij die op vliegdagen ook niet meekomen en daar vooral de schuld bij een ander leggen.  

En wat heeft de pauselijke orde bedacht voor het gepeupel? Een oplossing waarvan de gevolgen niet te overzien zijn, wat gaat het doen met het gedrag van ons duivenmelkers, positief of negatief. Bang praterij? Ja jij praat voor je vrienden met grote aantallen duiven Sjaak, eigenbelang, of gewoon rationeel denken? Om onze pompebleden trainer te quoten, ook ik ben onze lieveheer niet, maar, je kan wel leren van eerder genomen ‘tijdelijke besluiten’. Wat te denken van de beperking om nationaal Orleans voor jonge duiven niet meer te mogen vervliegen en niet verder dan 500km te gaan met jonge duiven. Onweerlegbaar vastgelegd en een klassieker achter slot en grendel tot grote ergernis van alles en iedereen die graag met jonge duiven koerst. Hadden de ‘goedbedoelde’ bedenkers dit voorzien? Of waren ze uit op eigenbelang, tijdelijke zelfverheerlijking van besluitvorming, kijk eens hoeveel macht ik heb. Nou bedankt.

Dus we gaan opperen voor een maximum inkorven van 30 oude duiven en 60 jonge duiven? Blijkbaar gebaseerd op gemiddelde deelname in het verleden, mag ik toch aannemen, of is het natte vinger in de lucht en deze getallen passen wel wat bij mijn theorie? Wat denk je van capaciteit van de containers ten opzichte van rendabel transporteren? De zonnegod denkt te kunnen pronken met de inkorfbeperking die op Malta wordt gehanteerd. Echter met 1100 actieve leden en een max capaciteit van 8000 duiven is de beperking noodzaak, had je niet aan gedacht hé? Eerlijk spel hebben ze daar helemaal niks mee in de meest extreme vorm. De democratische Noordelijke meerderheid op de kortste afstand houdt namelijk de rest in zijn greep met een kloktijduitslag in plaats van meters per minuut. Daar hebben ze de mond ook vol van ‘eerlijk spel’ wist je niet hé?

Even kijken wat maakt onze sport ook al weer zo mooi? O ja de ‘kleine man’ kan door de kwaliteit van zijn duiven, zijn eigen talent en inzet winnen van de ‘grote man’, toch steeds bewezen in het verleden. Ja ook de pauselijke hoogheden uit Dort en de Biesbosch waren eens kleine mannen die de groten aankonden. Ja ook degenen die nu als ‘groten’ worden bestempeld waren eens kleine mannen met kleine hokjes die de groten konden verslaan. Maar nu, nu, worden de tafels omgedraaid en met ‘eerlijk spel’ gesmeten alsof dit dé nieuwe religie is. Maar de blinde volgelingen staan alweer op, niet nadenken over de gevolgen voor het grote geheel, immers de achtertuin is de grote waarheid, daar gebeurt het en als het niet zint verzinnen we wel een uitvlucht.

Duivensport is het enige bedrijf waar iedere domkop met grote bek invloed op een miljoenenactie mag hebben. De allergrootste ezels komen met het vergelijk van 22 spelers tegen 11. Dus je gaat voor het gemak een teamsport balspel met een individuele oriëntatie wedstrijd vergelijken? Ik zou mijn schoolgeld terugvragen als ik jou was. Dus van prestaties van de beste duiven, is duivensport voor het gemak van de uitleg een kansspel geworden? Dus je gaat bingo, staatsloterij, gokkast, lootjes trekken vergelijken met de individuele prestaties van postduiven? Even snel hoor, dus de uitslag van duiven ligt vastgekoppeld aan het aantal duiven dat je inzet? Dus als jij met 20 duiven komt en ik met 10 ben ik kansloos? De aller slimste van het stel wist zelfs zijn verhaal te onderbouwen met de uitleg dat we de kwaliteit van de duiven, de weersomstandigheden en talent van de duivenhouder moesten uitschakelen om te zien dat 10 tegen 1 oneerlijk is, ja zo lust ik ook een vergelijking. Dus alle factoren uitschakelen die de sport maken zodat je bingo overhoudt en dat duivensport noemen? Terug naar school en geld terugvragen en rap. 

Voor degenen die het grote geheel missen zal ik de Malta vergelijking er nog bijhalen, daar kost inkorven voor een 100km vlucht 2 euro per duif en bij 500km zit je aan 5 euro per duif, zien wie dit vol gaat houden dan, vast niet de bedenkers van beperkingen, die gaan als eerste op de vlucht.

De kampioenschappen 1:10 hebben, ervoor gezorgd dat na twee vluchten per discipline de kampioenschapsspelers massaal nog met 10 duiven aan de start komen. Daar hadden de bedenkers vast geen rekening mee gehouden. Vooral op de NPO dagfond vluchten is dit zichtbaar en de aantallen duiven zijn daar dan ook drastisch gekelderd. Afdelingen waar een 5-tal jaar terug nog met getallen als 10.000 - 15.000 duiven kwamen, is 3000- 5000 nu meer gangbaar. Afname aan de dagfond vluchten zou je kunnen wijten aan minder leden. Alleen het deelnemersveld ten opzichte van het aantal duiven is niet recht evenredig gedaald, dus gaat die vergelijking niet op. De waarde van de NPO vluchtwinnaars is daarmee totaal gedevalueerd. Iedere buitenlandse koper haalt zijn neus op bij het zien van ‘NPO’ na de prijsaanduiding bij aan paar duizend vleugels. Durf nog eens te vertellen, NPO vluchten zijn de toekomst! Hou toch op man, volledig achterhaald. Twee nachten mand wordt te duur om per provincie te transporteren en de blijkbaar zijn de afstandsverschillen een te groot struikelblok om samen te koersen, lees eenrichtingverkeer richting einde straat.

Stel de beperkingen worden opgelegd, wat als het niet goed gaat wat dan? Stel de aantallen duiven gaan versneld nog verder naar beneden? Wat als de kosten per duif versneld omhooggaan en daardoor nog meer leden versneld afhaken, wat dan? Naar wie mag de rekening? Als de 30/60 regel nog steeds dezelfde kampioenen toont, dezelfde verliezers, niet meer mensen op de uitslag krijgt, wat dan? 10 ouden en 30 jongen, 3 uitslagen? Je hebt fysiek trouwens helemaal geen twee uitslagen nodig om een top30 en totaal uitslag te maken. Heel gewoon voor de telrij links geef je numeriek de Top30 getekenden aan en rechts daarvan de totaaluitslag plaats. Twee aparte uitslagen maakt het alleen maar duur, en op deze manier veranderd er eigenlijk niks, omdat er ook niks gaat veranderen. Klaar toch?

Ik had begrepen dat we met elkaar graag grote aantallen duiven aan de start wilden? Tegelijk een beperking in aantallen opleggen, dan gaat het eerste doel niet lukken. De helft van de jongen blijft weg, driekwart van de ouden blijkt niets waard, dan krijg je dus geen aanvulling. Wat gaat er gebeuren dan? Kijkend naar Malta met een 10 duiven beperking denk ik wel een vermoeden te hebben. Daar is het hebben van 200 vliegduiven om het einde van het seizoen met 10 aan de start te halen heel normaal, had je niet gedacht hé?

Eerlijker spel my ass. De slimste weet altijd door de mazen in de regelgeving te kruipen en de domkoppen schreeuwen dat de slimste gemeen spelen om maar weer nieuwe beperkingen op te leggen, oneindig verhaal.  

Criet zou er hypo van worden…

 

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.